LIEČBA

Úspešná liečba pod dohľadom skúsených odborníkov

LIEČBA POTRAVINOVEJ ALERGIE A INTOLERANCIE

Individuálna nutričná stratégia

Provital Centro Vás prevedie tromi fázami a podporí vás individuálnymi pokynmi – nutričná stratégia tvorí Vaše stavebné základy pre lepšie zdravie. Váš individuálny stravovací plán pre zdravie je založený na troch dôležitých krokoch:

 

Eliminačná fáza

Počas fázy eliminácie môžeme pripravovať recepty neobsahujúce problémové potraviny so zvýšenou hladinou protilátok. V jednoduchom , na mieru zostavenom a overenom rotačnom cykle konkrétnych potravín sa pomáha predchádzať vzniku nových oneskorených potravinových alergií a podvýživy. Počas tejto fázy sa vyhneme všetkým potravinám s vysokou hladinou protilátok.  Ak sa im dôsledne vyhneme, zápalové procesy v organizme môžu byť obmedzené alebo dokonca zastavené. Dĺžka vylúčenia jednotlivý potravín je individuána, závisí od anamnézy, výsledkov testov a závažnosti klinických prejavov. Celý priebeh eliminačnej fázy Vám bude vysvetlený na výstupnej konzultácii počas interpretácie výsledkov.

Provokačná fáza

Po fáze eliminácie nasleduje provokačný stravovací režim – znovuzavedenie problémových potravín do stravy. Súčasne by sa malo opätovne zaviesť iba jedno nové jedlo, aby sa zistilo, či zodpovedá za vaše sťažnosti prípadne za ktoré konkrétne. Fáza provokácie pomáha nájsť vaše osobné „spúšťacie jedlo“.  Oneskorené potravinové alergény nemusia nevyhnutne byť trvalého charakteru, ako tomu je pri klasickej alergii na potraviny. Postupne preto bude možné zaradiť niektoré vylúčené potraviny späť do bežného a zdravého stravovania.

Stabilizačná fáza

Počas stabilizačnej fázy sa vyhýba “spúšťačom” identifikovaným v provokačnej fáze najmenej jeden rok, aby sa protilátky mohli degradovať a vaše telo sa mohlo zotaviť. Potom môže začať ďalšia provokačná fázu s inou potravinou. Možno zistíme, že existujú jedna alebo dve potraviny, ktorým sa budete nutné trvalo vyhnúť.

ODKAZY

Máte podozrenie, že niektoré potraviny môžu byť zodpovedné za Vaše ťažkosti? Získajte prvé indikácie pomocou Rýchleho Testu

Koncept PROVITAL CENTRA: Testovanie oneskorenej IgG potravinovej alergie a individuálna nutričná stratégia

Aký je rozdiel medzi potravinovou alergiou a intoleranciou? Čo je oneskorená IgG potravinová alergia a ako sa vyvíja?

AKO ZAČAŤ?

Obráťte sa na PROVITAL CENTRO alebo miestneho partnera a objednajte sa na vyšetrenie.