Veda

STAV ODBORNEJ DISKUSIE

Testovanie IgG potravinovej alergie – cenný prístup alebo nadbytočná diagnostika?

Chronické ťažkosti môžu mať rôzne príčiny. Preto je dôležité zistiť, čo ich môže spôsobovať. Jedným z predpokladov je, že chronické ťažkosti môžu byť zosilnené zápalovými reakciami. Okrem iných faktorov by mohli byť za tieto zápalové reakcie zodpovedné i potraviny. Toto môže byť naznačené zvýšenou hladinou určitých protilátok v krvi (IgG protilátok). Tieto IgG protilátky sú zistiteľné laboratórnou diagnostikou. Vyhýbanie sa potravinám identifikovaných v laboratóriu v každodennej strave pacienta uľahčilo sťažnosti v mnohých prípadoch. Rôzne štúdie naznačujú, že medzi konzumáciou potravín a určitými chronickými ťažkosťami môže existovať korelácia, čo následne vedie k sľubnému terapeutickému prístupu. Koncept testovania špecifických IgG protilátok vychádza z tohto prístupu.
Uvedené korelácie medzi príjmom potravy a zhoršením chronických ťažkostí však ešte neboli vedecky dokázané. Je potrebný ďalší vedecký výskum. Okrem toho sú tieto korelácie stále predmetom diskusie v konvenčnej medicíne. Preto koncept testovania špecifických IgG protilátok patrí do komplementárnej medicíny. Ak chcete postupovať podľa tohto prístupu, predpokladmi sú vstupná (anamnestická) konzultácia, predchádzajúce lekárske vyšetrenie s vylúčením iných príčin ochorení a podľa potreby následné terapeutické konzultácie.

KRITIKA

Kritici často tvrdia, že každá ľudská bytosť produkuje IgG protilátky na potraviny a že alergie sú zriedkavé. Zvyčajne však hovoria o klasickej alergii typu I a nerobia dostatočne rozdiely medzi typmi protilátok. Pravdepodobne k tomu prispieva aj nedostatočné povedomie o tom, že non IgE protilátky je už dnes možné vyšetrovať klinicky validovanými testami. Alergie typu I sú spojené s rýchlymi symptómami, napr. vyrážka. Takéto príznaky sú zvyčajne založené na uvoľňovaní histamínu, v ktorom sú zahrnuté protilátky IgE. Testy od nemeckej spoločnosti R-Biopharm však vyšetrujú IgG protilátky, ktoré môžu spúšťať tzv. Oneskorené alergie typu III. To znamená, že nie sú testované ani IgE sprostredkované akútne alergie (typ I), ani potravinové intolerancie ani len tzv. IgG-4-protilátky. Namiesto toho sa týmito testami vyšetrujú špecifické protilátky IgG-1, IgG-2, IgG-3 a IgG-4. Tieto rozdiely týkajúce sa typov alergií a rôznych tried protilátok sa musia brať do úvahy pri hodnotení testu a zostavovaní nutričnej stratégie. 
Máte ďalšie otázky? Ste stále znepokojený kritikou testov IgG protilátok, alebo Vás zaujímajú kazuistiky?  Kontaktujte nás. Radi odpovieme na všetky vaše otázky.

ODKAZY

Máte podozrenie, že niektoré potraviny môžu byť zodpovedné za Vaše ťažkosti? Získajte prvé indikácie pomocou Rýchleho Testu

Koncept PROVITAL CENTRA: Testovanie oneskorenej IgG potravinovej alergie a individuálna nutričná stratégia

Aký je rozdiel medzi potravinovou alergiou a intoleranciou? Čo je oneskorená IgG potravinová alergia a ako sa vyvíja?

AKO ZAČAŤ?

Obráťte sa na PROVITAL CENTRO alebo miestneho partnera a objednajte sa na vyšetrenie.